• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 20/03/2014
Về việc công khai chế độ, chính sách liên quan đến phương tiện, điều kiện làm việc, chế độ đãi ngộ của Đảng, Nhà nước đối với cán bộ, công chức, viên chức
Số ký hiệu 05/2014/QĐ-TTg Ngày ban hành 15/01/2014
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 20/03/2014
Nguồn thu thập Công báo số 159+160, năm 2014 Ngày đăng công báo 30/01/2014
Ngành
  • Tài chính
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Thủ tướng Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.