• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 15/03/2013
Về chế độ kế toán áp dụng đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Số ký hiệu 08/2013/QĐ-TTg Ngày ban hành 24/01/2013
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 15/03/2013
Nguồn thu thập Công báo số 83+84, năm 2013 Ngày đăng công báo 07/02/2013
Ngành
  • Ngân hàng
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Thủ tướng Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Áp dụng đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được tiếp tục thực hiện các quy định về chế độ kế toán đã ban hành trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành. Việc ban hành mới, sửa đổi, bổ sung các quy định và hướng dẫn chi tiết về chế độ kế toán áp dụng đối với Ngân hàng Nhà nước thực hiện theo quy định của Quyết định này.
Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.