• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 02/01/1984
  • Ngày hết hiệu lực: 11/07/1989
Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân
Số ký hiệu Không số Ngày ban hành 26/12/1983
Loại văn bản Luật Ngày có hiệu lực 02/01/1984
Nguồn thu thập Công báo số 2 Ngày đăng công báo 31/01/1984
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Quốc hội Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hữu Thọ
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Luật 20-LCT/HĐNN8 Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân Ngày hết hiệu lực 11/07/1989
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.