• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 26/02/1983
Sửa đổi một số điều về Thuế Công thương nghiệp
Số ký hiệu Không số Ngày ban hành 26/02/1983
Loại văn bản Pháp lệnh Ngày có hiệu lực 26/02/1983
Nguồn thu thập Công báo số 06 Ngày đăng công báo 15/04/1983
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Hội đồng Nhà nước Chủ tịch Trường Chinh
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.