• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 25/02/1983
  • Ngày hết hiệu lực: 01/01/1994
Thuế Nông nghiệp
Số ký hiệu Không số Ngày ban hành 25/02/1983
Loại văn bản Pháp lệnh Ngày có hiệu lực 25/02/1983
Nguồn thu thập Công báo số 06 Ngày đăng công báo 15/04/1983
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Hội đồng Nhà nước Chủ tịch Trường Chinh
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực bị bãi bỏ Ngày hết hiệu lực 01/01/1994
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.