• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2014
Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 47/2012/QĐ-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm
Số ký hiệu 168/2013/TTLT-BTC-BCA Ngày ban hành 15/11/2013
Loại văn bản Thông tư liên tịch Ngày có hiệu lực 01/01/2014
Nguồn thu thập Công báo số 161+162, năm 2014 Ngày đăng công báo 31/01/2014
Ngành
  • Công an
  • Tài chính
Lĩnh vực
  • Tài chính khác
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Tài chính Thứ trưởng Nguyễn Công Nghiệp
Bộ Công an Thứ trưởng - Thượng tướng Lê Quý Vương
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.