• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 20/12/2013
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi ban hành kèm theo Thông tư số 32/2010/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Số ký hiệu 36/2013/TT-BGDĐT Ngày ban hành 06/11/2013
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 20/12/2013
Nguồn thu thập Công báo số 901+902 Ngày đăng công báo 14/12/2013
Ngành
  • Giáo dục và đào tạo
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.