• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 07/08/2007
  • Ngày hết hiệu lực: 18/07/2014
Hướng dẫn sửa đổi Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BTC-BNV ngày 17/01/2006 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước
Số ký hiệu 71/2007/TTLT-BTC-BNV Ngày ban hành 26/06/2007
Loại văn bản Thông tư liên tịch Ngày có hiệu lực 07/08/2007
Nguồn thu thập Công báo từ số 492 đến số 493, năm 2007 Ngày đăng công báo 23/07/2007
Ngành
  • Tài chính
Lĩnh vực
  • Quản lý ngân sách; Tài chính khác
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Tài chính Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Bộ Nội vụ Thứ trưởng Đặng Quốc Tiến
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.