• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 14/02/2014
  • Ngày hết hiệu lực: 20/10/2017
Hướng dẫn việc trích lập, quản lý quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Kiểm soát viên và người đại diện vốn Nhà nước theo quy định tại Nghị định số 51/2013/NĐ-CP ngày 14/05/2013 của Chính phủ
Số ký hiệu 221/2013/TT-BTC Ngày ban hành 31/12/2013
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 14/02/2014
Nguồn thu thập Công báo số 171+172, năm 2014 Ngày đăng công báo 31/12/2014
Ngành
  • Tài chính
Lĩnh vực
  • Quản lý tài chính doanh nghiệp
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Tài chính Thứ trưởng Trần Văn Hiếu
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Các quy định tại Thông tư này được áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2014.
Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.