• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 31/08/2007
  • Ngày hết hiệu lực: 01/12/2013
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Thanh tra Hàng không
Số ký hiệu 36/2007/QĐ-BGTVT Ngày ban hành 30/07/2007
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 31/08/2007
Nguồn thu thập Công báo Từ số 564 đến số 565 năm 2007 Ngày đăng công báo 16/08/2007
Ngành
  • Giao thông Vận tải
  • Nội vụ
Lĩnh vực
  • Hàng không
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Giao thông vận tải Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Thông tư 33/2013/TT-BGTVT Quy định về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Thanh tra Cục Hàng không Việt Nam Ngày hết hiệu lực 01/12/2013
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.