• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/12/2013
  • Ngày hết hiệu lực: 23/04/2018
Quy định chế độ báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ
Số ký hiệu 09/2013/TT-BNV Ngày ban hành 31/10/2013
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 01/12/2013
Nguồn thu thập Công báo số 825+826 Ngày đăng công báo 26/11/2013
Ngành
  • Nội vụ
Lĩnh vực
  • Lưu trữ
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Nội vụ Thứ trưởng Văn Tất Thu
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.