• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 15/01/2015
Quy định một số trường hợp được thanh toán bằng tiền mặt của các tổ chức sử dụng vốn nhà nước
Số ký hiệu 33/2014/TT-NHNN Ngày ban hành 20/11/2014
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 15/01/2015
Nguồn thu thập Công báo số 1033+1034 Ngày đăng công báo 06/12/2014
Ngành
  • Ngân hàng
Lĩnh vực
  • Hoạt động thanh toán
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ngân hàng Nhà nước Phó Thống đốc Nguyễn Toàn Thắng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.