• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 26/08/2014
Quy định việc hành nghề khoan nước dưới đất
Số ký hiệu 40/2014/TT-BTNMT Ngày ban hành 11/07/2014
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 26/08/2014
Nguồn thu thập Công báo số 739 + 740/2014 Ngày đăng công báo 07/08/2014
Ngành
  • Tài nguyên và Môi trường
Lĩnh vực
  • Tài nguyên nước
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Tài nguyên và Môi trường Thứ trưởng Nguyễn Thái Lai
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

- Giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất đã được các cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định của pháp luật trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành mà còn thời hạn thì tiếp tục được thực hiện cho đến khi hết thời hạn ghi trong giấy phép. - Trường hợp giấy phép vẫn còn hiệu lực nhưng tổ chức, cá nhân có nhu cầu cấp giấy phép mới thì nộp hồ sơ đề nghị cấp phép theo quy định tại Điều 13 của Thông tư này. 4. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất đã được các cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận trước ngày Thông tư này có hiệu lực vẫn được thực hiện thẩm định, xem xét cấp phép theo mẫu quy định tại Quyết định số 17/2006/ QĐ-BTNMT ngày 12 tháng 10 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và Thông tư số 36/2011/TT-BTNMT ngày 15 tháng 9 năm 2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc sửa đổi, bổ sung quy định về việc cấp phép hành nghề khoan nước dưới đất.
Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.