• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 02/02/2014
Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 107/2008/TT-BTC ngày 18/11/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung một số điểm về quản lý, điều hành ngân sách nhà nước
Số ký hiệu 196/2013/TT-BTC Ngày ban hành 18/12/2013
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 02/02/2014
Nguồn thu thập Công báo số 49+50 Ngày đăng công báo 09/01/2014
Ngành
  • Tài chính
Lĩnh vực
  • Quản lý ngân sách
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Tài chính Thứ trưởng Nguyễn Công Nghiệp
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.