• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 10/11/2014
Quy định điều kiện về năng lực của tổ chức, cá nhân thực hiện điều tra cơ bản tài nguyên nước, tư vấn lập quy hoạch tài nguyên nước, lập đề án, báo cáo trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tài nguyên nước
Số ký hiệu 56/2014/TT-BTNMT Ngày ban hành 24/09/2014
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 10/11/2014
Nguồn thu thập Công báo số 963 + 964/2014 Ngày đăng công báo 31/10/2014
Ngành
  • Tài nguyên và Môi trường
Lĩnh vực
  • Tài nguyên nước
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Tài nguyên và Môi trường Thứ trưởng Nguyễn Thái Lai
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

- Các đề án, dự án điều tra cơ bản, quy hoạch tài nguyên nước đã được giao thực hiện trước ngày Thông tư này có hiệu lực thì vẫn được tiếp tục thực hiện. - Các hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tài nguyên nước đã được cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên nước tiếp nhận trước ngày Thông tư này có hiệu lực thì vẫn được thẩm định, xem xét cấp phép theo quy định.
Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.