• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 07/04/2014
Quy định kỹ thuật lập bản đồ chất lượng nước dưới đất tỷ lệ 1:25.000
Số ký hiệu 08/2014/TT-BTNMT Ngày ban hành 17/02/2014
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 07/04/2014
Nguồn thu thập Công báo số 277 + 278/2014 Ngày đăng công báo 08/03/2014
Ngành
  • Tài nguyên và Môi trường
Lĩnh vực
  • Tài nguyên nước
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Tài nguyên và Môi trường Thứ trưởng Nguyễn Thái Lai
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Giá trị giới hạn của các chỉ tiêu chất lượng nước quy định tại Thông tư này theo các QCVN 09:2008/BTNMT và QCVN 01:2009/BYT. Trong trường hợp các QCVN này sửa đổi, bổ sung, thay thế thì áp dụng các giá trị giới hạn theo quy định mới.
Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.