• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 21/02/2008
  • Ngày hết hiệu lực: 01/01/2012
Sửa đổi, bổ sung một số điểm tại Quyết định số 902/QĐ-BHXH ngày 26/6/2007 của Tổng giám đốc bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quy định về quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm Y tế bắt buộc
Số ký hiệu 1333/QĐ-BHXH Ngày ban hành 21/02/2008
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 21/02/2008
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Bảo Hiểm
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bảo hiểm Xã hội Việt Nam Tổng Giám đốc Nguyễn Huy Ban
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Quyết định 1111/QĐ-BHXH năm 2011 về Quy định quản lý thu bảo hiểm xã hội, y tế; quản lý sổ bảo hiểm xã hội,... Ngày hết hiệu lực 01/01/2012
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.