• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/07/2014
  • Ngày hết hiệu lực: 15/05/2016
Sửa đổi, bổ sung Điều 14.010 Chương B Phần 14 Bộ Quy chế An toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay ban hành kèm theo Thông tư số 01/2011/TT-BGTVT ngày 27 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải
Số ký hiệu 14/2014/TT-BGTVT Ngày ban hành 12/05/2014
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 01/07/2014
Nguồn thu thập Công báo số 569 + 570/2014 Ngày đăng công báo 07/06/2014
Ngành
  • Giao thông Vận tải
Lĩnh vực
  • Hàng không
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Giao thông vận tải Bộ trưởng Đinh La Thăng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị bãi bỏ bởi Thông tư 03/2016/TT-BGTVT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2011/TT-BGTVT ngày 27 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Bộ Quy chế An toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay Ngày hết hiệu lực 15/05/2016
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.