• Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 15/06/2014
Hướng dẫn công tác thiết kế, thi công và nghiệm thu cầu treo dân sinh
Số ký hiệu 11/2014/TT-BGTVT Ngày ban hành 29/04/2014
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 15/06/2014
Nguồn thu thập Công báo số 555 + 556/2014 Ngày đăng công báo 01/06/2014
Ngành
  • Giao thông Vận tải
Lĩnh vực
  • Đường bộ
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Giao thông vận tải Bộ trưởng Đinh La Thăng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Đối với các cầu đã đưa vào khai thác phải có quy trình quản lý, vận hành khai thác theo quy định tại Khoản 2 Điều 5 Thông tư này, chậm nhất đến ngày 31/12/2014, Chủ quản lý sử dụng cầu phải hoàn thành việc xây dựng, ban hành quy trình quản lý, vận hành khai thác cầu. Trong thời gian chưa ban hành quy trình riêng, việc quản lý, vận hành khai thác cầu phải thực hiện theo các quy định tại Chương III của Thông tư này.
Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.