• Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 01/06/2014
Quy định về xác định, trích lập, quản lý và sử dụng khoản dự phòng rủi ro của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Số ký hiệu 39/2013/TT-NHNN Ngày ban hành 31/12/2013
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 01/06/2014
Nguồn thu thập Công báo số 155 + 156 Ngày đăng công báo 28/01/2014
Ngành
  • Ngân hàng
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phó Thống đốc Đào Minh Tú
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Số dư của khoản dự phòng rủi ro được trích lập từ khi có Nghị định số 100/1998/NĐ-CP ngày 10 tháng 12 năm 1998 của Chính phủ được chuyển thành số dư đầu của khoản dự phòng rủi ro được trích lập theo Thông tư này để tiếp tục sử dụng theo quy định
Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.