• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/12/2013
Quy định mẫu và nội dung của Hợp đồng cung ứng lao động và Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài
Số ký hiệu 22/2013/TT-BLĐTBXH Ngày ban hành 15/10/2013
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 01/12/2013
Nguồn thu thập Công báo số 719 + 720/2013 Ngày đăng công báo 03/11/2013
Ngành
  • Lao động - Thương binh và Xã hội
Lĩnh vực
  • Lao động ngoài nước
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Thứ trưởng Nguyễn Thanh Hòa
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Đối với các Hợp đồng cung ứng lao động có hiệu lực trước thời điểm Thông tư có hiệu lực thi hành thì doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp có trách nhiệm đàm phán, ký kết với đối tác theo mẫu Hợp đồng cung ứng lao động ban hành kèm theo Thông tư này trong thời hạn chín mươi ngày, kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực. Đối với các Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài có hiệu lực trước thời điểm Thông tư có hiệu lực thi hành thì doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp được tiếp tục thực hiện theo Hợp đồng đã ký với người lao động cho đến khi thanh lý hợp đồng.
Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.