• Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 15/05/2014
Quy định về điều kiện vay nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh
Số ký hiệu 12/2014/TT-NHNN Ngày ban hành 31/03/2014
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 15/05/2014
Nguồn thu thập Công báo số 449 + 450 Ngày đăng công báo 17/04/2014
Ngành
  • Ngân hàng
Lĩnh vực
  • Quản lý ngoại hối
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phó Thống đốc Đào Minh Tú
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Các thỏa thuận vay nước ngoài của Bên đi vay đã có hiệu lực trước ngày Thông tư này có hiệu lực, được tiếp tục thực hiện theo thỏa thuận vay đã ký. Việc sửa đổi, bổ sung các thỏa thuận vay nước ngoài nêu trên từ ngày Thông tư này có hiệu lực chỉ được thực hiện khi nội dung sửa đổi, bổ sung phù hợp với quy định tại Thông tư này.
Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.