• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 26/09/2014
  • Ngày hết hiệu lực: 15/02/2017
Quy định về khoản thu, tạm ứng của công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam đối với các khoản nợ xấu được mua bằng trái phiếu đặc biệt
Số ký hiệu 20/2014/TT-NHNN Ngày ban hành 12/08/2014
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 26/09/2014
Nguồn thu thập Công báo số 791 + 792 Ngày đăng công báo 29/08/2014
Ngành
  • Ngân hàng
Lĩnh vực
  • Thanh tra, giám sát ngân hàng
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phó Thống đốc Nguyễn Phước Thanh
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Đối với các khoản nợ xấu mua bằng trái phiếu đặc biệt trong năm 2013 và năm 2014, Công ty Quản lý tài sản và tổ chức tín dụng bán nợ thực hiện xác định khoản thu, tạm ứng, hoàn trả khoản tạm ứng theo các quy định tại Thông tư này; về thời điểm thanh toán khoản thu, tạm ứng, hoàn trả khoản tạm ứng, Công ty Quản lý tài sản và tổ chức tín dụng bán nợ thực hiện theo quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.