• Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 01/04/2015
Quy định các yêu cầu kỹ thuật về an toàn bảo mật đối với trang thiết bị phục vụ thanh toán thẻ ngân hàng
Số ký hiệu 47/2014/TT-NHNN Ngày ban hành 31/12/2014
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 01/04/2015
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Ngân hàng
Lĩnh vực
  • Công nghệ tin học
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ngân hàng Nhà nước Phó Thống đốc Nguyễn Toàn Thắng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tổ chức hoạt động thẻ có các trang thiết bị thanh toán thẻ đã được lắp đặt trước ngày Thông tư này có hiệu lực phải rà soát, xây dựng các phương án xử lý, trong đó, nêu rõ các yêu cầu chưa đáp ứng, biện pháp và thời hạn thực hiện để đáp ứng đầy đủ các yêu cầu tại Thông tư và gửi Ngân hàng Nhà nước (Cục Công nghệ tin học) trước ngày 01/07/2015.
Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.