• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 25/02/2015
Về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập
Số ký hiệu 04/2015/NĐ-CP Ngày ban hành 09/01/2015
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 25/02/2015
Nguồn thu thập Công báo số 153+154, năm 2015 Ngày đăng công báo 25/01/2015
Ngành
  • Nội vụ
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.