• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/04/2000
  • Ngày hết hiệu lực: 01/05/2001
Hướng dẫn Quyết định số 242/1999/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 1999 của Thủ Tướng Chính phủ về điều hành xuất nhập khẩu năm 2000
Số ký hiệu 01/2000/TT-TCBĐ Ngày ban hành 20/03/2000
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 01/04/2000
Nguồn thu thập Công báo điện tử; Ngày đăng công báo ...
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Hội đồng Bộ trưởng   Trần Đức Lai
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Rà soát ngày 25/11/2017, bởi Vụ Pháp chế - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Thông tư 02/2001/TT-TCBĐ Hướng dẫn Quyết định số 46/2001/QĐ-TTg ngày 04/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá thời kỳ 2001-2005 đối với hàng hoá thuộc quản lý chuyên ngành của Tổng cục Bưu điện Ngày hết hiệu lực 01/05/2001
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.