• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/04/2000
  • Ngày hết hiệu lực: 01/05/2001
Về điều hành xuất nhập khẩu hàng hóa năm 2000
Số ký hiệu 242/1999/QĐ-TTg Ngày ban hành 30/12/1999
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 01/04/2000
Nguồn thu thập Công báo số 5/2000; Ngày đăng công báo 08/02/2000
Ngành
  • Công Thương
Lĩnh vực
  • Xuất nhập khẩu
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Thủ tướng Chính phủ Phó Thủ tướng Nguyễn Mạnh Cầm
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Thông tư 02/2001/TT-TCBĐ Hướng dẫn Quyết định số 46/2001/QĐ-TTg ngày 04/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá thời kỳ 2001-2005 đối với hàng hoá thuộc quản lý chuyên ngành của Tổng cục Bưu điện Ngày hết hiệu lực 01/05/2001
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.