• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/12/1999
  • Ngày hết hiệu lực: 21/04/2014
Về quản lý cán cân thanh toán quốc tế của Việt Nam
Số ký hiệu 164/1999/NĐ-CP Ngày ban hành 16/11/1999
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 01/12/1999
Nguồn thu thập Công báo số 47, năm 1999 Ngày đăng công báo 22/12/1999
Ngành
  • Ngân hàng
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Phan Văn Khải
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Nghị định 16/2014/NĐ-CP Về quản lý cán cân thanh toán quốc tế của Việt Nam Ngày hết hiệu lực 21/04/2014
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.