• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/04/2015
  • Ngày hết hiệu lực: 01/09/2017
Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP ngày 20 tháng 6 năm 1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111-HĐBT ngày 13 tháng 10 năm 1981 của Hội đồng Bộ trưởng
Số ký hiệu 01/2015/TT-BNV Ngày ban hành 13/02/2015
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 01/04/2015
Nguồn thu thập Công báo số 295+296, năm 2015 Ngày đăng công báo 05/03/2015
Ngành
  • Nội vụ
Lĩnh vực
  • Tiền lương
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Nội vụ Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Chế độ quy định tại Thông tư này được thực hiện kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.
Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.