• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 11/05/2015
  • Ngày hết hiệu lực: 01/01/2017
Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản Iý và sử dụng phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh)
Số ký hiệu 40/2015/TTLT-BTC-BGDĐT Ngày ban hành 27/03/2015
Loại văn bản Thông tư liên tịch Ngày có hiệu lực 11/05/2015
Nguồn thu thập Công báo số 521+522, năm 2015 Ngày đăng công báo 23/04/2015
Ngành
  • Tài chính
Lĩnh vực
  • Quản lý ngân sách
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Tài chính Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai
Bộ Giáo dục và Đào tạo Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Vinh Hiển
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/5/2015. Đối với các hồ sơ đăng ký dự thi từ ngày 01/4/2015 thì được áp dụng mức thu theo quy định tại Điều 3 Thông tư này.
Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị hết hiệu lực theo Quyết định số 2840/QĐ-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành đã hết hiệu lực toàn bộ theo Luật Phí và lệ phí Ngày hết hiệu lực 01/01/2017
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.