• Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 15/07/2015
Quy định thời hạn, trình tự, thủ tục chuyển tiếp đối với trường hợp sở hữu cổ phần vượt giới hạn quy định tại Điều 55 Luật các tổ chức tín dụng
Số ký hiệu 06/2015/TT-NHNN Ngày ban hành 01/06/2015
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 15/07/2015
Nguồn thu thập Công báo số 597+598, năm 2015 Ngày đăng công báo 16/06/2015
Ngành
  • Ngân hàng
Lĩnh vực
  • Thanh tra, giám sát ngân hàng
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phó Thống đốc Nguyễn Phước Thanh
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.