• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 15/07/2015
Hướng dẫn điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đổỉ với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như quân nhân, công an nhân dân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng
Số ký hiệu 40/2015/TTLT-BQP-BTC Ngày ban hành 26/05/2015
Loại văn bản Thông tư liên tịch Ngày có hiệu lực 15/07/2015
Nguồn thu thập Công báo số 627+628, năm 2015 Ngày đăng công báo 27/06/2015
Ngành
  • Tài chính
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Tài chính Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Bộ Quốc phòng Thứ trưởng Nguyễn Thành Cung
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng: Thông tư này hướng dẫn điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với các đối tượng sau đây: 1. Quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng theo quy định tại Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg, Quyết định số 38/2010/QĐ-TTg. 2. Quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng theo quy định tại Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg. Các đối tượng nêu trên được điều chỉnh tăng mức trợ cấp hàng tháng kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.
Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.