• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 15/11/1998
  • Ngày hết hiệu lực: 01/05/2006
Quyết định ban hành Quy chế kinh doanh theo phương thức chuyển khẩu và Quy chế kinh doanh theo phương thức tạm nhập tái xuất
Số ký hiệu 1311/1998/QĐ-BTM Ngày ban hành 31/10/1998
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 15/11/1998
Nguồn thu thập Công báo điện tử; Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Công Thương
Lĩnh vực
  • Xuất nhập khẩu
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Thương mại Thứ trưởng Mai Văn Dâu
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Các quy định trước đây trái với quy định trong Quyết định này đề bị bãi bỏ. Hai Quy chế ban hành kèm theo Quyết định này thay thế Quy chế về kinh doanh theo hình thức tạm nhập để tái xuất ban hành và Quy chế về kinh doanh theo hình thức chuyển khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 1064/TM-PC ngày 18-8-1994 của Bộ Thương mại
Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị bãi bỏ bởi Thông tư 04/2006/TT-BTM Hướng dẫn một số nội dung quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài Ngày hết hiệu lực 01/05/2006
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.