• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2011
Quy định việc thu thập, sử dụng, chia sẻ, đảm bảo an toàn và bảo vệ thông tin cá nhân trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước
Số ký hiệu 25/2010/TT-BTTTT Ngày ban hành 15/11/2010
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 01/01/2011
Nguồn thu thập Công báo Từ số 711 đến số 712, năm 2010 Ngày đăng công báo 03/12/2010
Ngành
  • Thông tin và Truyền thông
Lĩnh vực
  • An toàn thông tin
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Thông tin và Truyền thông Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.