• Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 25/07/2015
Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn
Số ký hiệu 10/2015/TT-NHNN Ngày ban hành 22/07/2015
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 25/07/2015
Nguồn thu thập Công báo số 917+918, năm 2015 Ngày đăng công báo 10/08/2015
Ngành
  • Ngân hàng
Lĩnh vực
  • Tín dụng
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phó Thống đốc Nguyễn Đồng Tiến
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.