• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/1999
  • Ngày hết hiệu lực: 01/07/2009
Quốc tịch Việt Nam
Số ký hiệu 07/1998/QH10 Ngày ban hành 20/05/1998
Loại văn bản Luật Ngày có hiệu lực 01/01/1999
Nguồn thu thập Công báo số 21, năm 1998 Ngày đăng công báo 31/07/1998
Ngành
  • Tư pháp
Lĩnh vực
  • Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Quốc hội Chủ tịch Quốc hội Nông Đức Mạnh
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Luật 24/2008/QH12 Quốc tịch Việt Nam Ngày hết hiệu lực 01/07/2009
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.