• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 10/11/2015
  • Ngày hết hiệu lực: 01/01/2018
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2013/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 07/2007/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý
Số ký hiệu 80/2015/NĐ-CP Ngày ban hành 17/09/2015
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 10/11/2015
Nguồn thu thập Công báo số 1011 + 1012/2015 Ngày đăng công báo 28/09/2015
Ngành
  • Tư pháp
Lĩnh vực
  • Trợ giúp pháp lý
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.