• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 16/11/2008
Hướng dẫn thực hiện phân chia thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp do các nhà thầu phụ nộp ngân sách nhà nước phát sinh từ hoạt động thăm dò, phát triển mỏ và khai thác dầu, khí giữa ngân sách các cấp
Số ký hiệu 93/2008/TT-BTC Ngày ban hành 22/10/2008
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 16/11/2008
Nguồn thu thập Công báo Từ số 591 đến số 592 năm 2008 Ngày đăng công báo 01/11/2008
Ngành
  • Tài chính
Lĩnh vực
  • Quản lý ngân sách
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Tài chính Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.