• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/10/2004
  • Ngày hết hiệu lực: 15/03/2006
Circular guiding the implementation of the Prime Minister's Decision No. 75/1998/QD-TTg dated 4 April 1998 prescribing tax payers' indentification number (Content Attached)
Số ký hiệu 80/2004/TT-BTC Ngày ban hành 13/08/2004
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 01/10/2004
Nguồn thu thập Công báo từ số 01 đến 02, năm 2004 Ngày đăng công báo 01/09/2004
Ngành
  • Tài chính
Lĩnh vực
  • Tài chính khác
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Tài chính Thứ trưởng Trương Chí Trung
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Thông tư 10/2006/TT-BTC hướng dẫn thi hành Quyết định 75/1998/QĐ-TTg quy định về mã số đối tượng nộp thuế do Bộ Tài chính ban hành Ngày hết hiệu lực 15/03/2006
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.