• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/1997
  • Ngày hết hiệu lực: 01/01/2009
An toàn và kiểm soát bức xạ
Số ký hiệu Không số Ngày ban hành 25/06/1996
Loại văn bản Pháp lệnh Ngày có hiệu lực 01/01/1997
Nguồn thu thập Công báo số 20 Ngày đăng công báo 31/10/1996
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Uỷ ban Thường vụ Quốc hội Chủ tịch Nông Đức Mạnh
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị bãi bỏ bởi Luật 18/2008/QH12 Năng lượng nguyên tử Ngày hết hiệu lực 01/01/2009
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.