• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 16/10/2015
  • Ngày hết hiệu lực: 10/12/2016
Hướng dẫn quản lý lao động, tiền lương, thù lao và tiền thưởng trong công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam
Số ký hiệu 31/2015/TT-BLĐTBXH Ngày ban hành 30/08/2015
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 16/10/2015
Nguồn thu thập Công báo số 1053 + 1054/2015 Ngày đăng công báo 19/10/2015
Ngành
  • Lao động - Thương binh và Xã hội
Lĩnh vực
  • Lao động, tiền lương, tiền công
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Thứ trưởng Phạm Minh Huân
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Các chế độ quy định tại Thông tư này được áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.
Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.