• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 10/12/2015
Quy định về tái cấp vốn trên cơ sở trái phiếu đặc biệt của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam
Số ký hiệu 18/2015/TT-NHNN Ngày ban hành 22/10/2015
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 10/12/2015
Nguồn thu thập Công báo số 1127 + 1128/2015 Ngày đăng công báo 18/11/2015
Ngành
  • Ngân hàng
Lĩnh vực
  • Chính sách tiền tệ
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phó Thống đốc Nguyễn Thị Hồng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Thông tư này quy định về tái cấp vốn bằng đồng Việt Nam của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với tổ chức tín dụng trên cơ sở trái phiếu đặc biệt của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam theo Nghị định số 53/2013/NĐ-CP và Nghị định số 34/2015/NĐ-CP. // Các khoản tái cấp vốn trên cơ sở trái phiếu đặc biệt của Công ty Quản lý tài sản còn số dư đến ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành tiếp tục thực hiện theo hợp đồng đã ký giữa Ngân hàng Nhà nước và tổ chức tín dụng.
Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.