• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 25/12/2015
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 15/2012/QĐ-TTg ngày 06 tháng 3 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện thí điểm cơ chế tài chính đặc thù đối với Thông tấn xã Việt Nam giai đoạn 2012 – 2014
Số ký hiệu 55/2015/QĐ-TTg Ngày ban hành 09/11/2015
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 25/12/2015
Nguồn thu thập Công báo số 1135 + 1136/2015 Ngày đăng công báo 22/11/2015
Ngành
  • Tài chính
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Thủ tướng Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Quyết định này được áp dụng cho các năm ngân sách từ năm 2015 đến tối đa năm ngân sách 2017. Trong thời gian thực hiện thí điểm, trường hợp Chính phủ hoặc Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực thông tin truyền thông, có hiệu lực thi hành thì thực hiện theo quy định mới.
Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.