• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 28/01/2016
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế dự trữ bắt buộcđối với các tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định số 581/2003/QĐ-NHNN ngày 09 tháng 6 năm 2003 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước
Số ký hiệu 23/2015/TT-NHNN Ngày ban hành 04/12/2015
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 28/01/2016
Nguồn thu thập Công báo số 1207 + 1208/2015 Ngày đăng công báo 19/12/2015
Ngành
  • Ngân hàng
Lĩnh vực
  • Chính sách tiền tệ
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phó Thống đốc Nguyễn Thị Hồng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, Điều 4 Quyết định số 923/QĐ-NHNN ngày 20 tháng 7 năm 2004 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc đối với các tổ chức tín dụng hết hiệu lực thi hành
Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.