• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/02/2016
Sửa đổi, bổ sung Danh mục các chất ma túy và tiền chất ban hành kèm theo Nghị định số 82/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ ban hành các danh mục chất ma túy và tiền chất
Số ký hiệu 126/2015/NĐ-CP Ngày ban hành 09/12/2015
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 01/02/2016
Nguồn thu thập Công báo số 1215+1216, năm 2015 Ngày đăng công báo 22/12/2015
Ngành
  • Công an
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Các tổ chức, cá nhân kinh doanh hai tiền chất APAAN và GBL thực hiện các quy định về quản lý tiền chất theo Nghị định này và các văn bản có liên quan kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2016
Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.