• Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 02/04/2016
Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư
Số ký hiệu 02/2016/TT-BXD Ngày ban hành 15/02/2016
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 02/04/2016
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Xây dựng
Lĩnh vực
  • Quản lý nhà và thị trường bất động sản
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Xây dựng Thứ trưởng Phạm Hồng Hà
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Điều khoản chuyển tiếp được quy định tại Điều 45, 46 của Quy chế ban hành kèm theo Thông tư này. Các quy định về quản lý, sử dụng nhà chung cư do Bộ Xây dựng, các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành mà khác với các quy định thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư được ban hành kèm theo Thông tư này thì thực hiện theo quy định của Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư được ban hành kèm theo Thông tư này.
Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.