• Hiệu lực: Ngưng hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 28/10/1966
UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
Số: Không số
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 1966

 

PHÁP LỆNH

QUY ĐỊNH CẤM NẤU RƯỢU TRÁI PHÉP

Căn cứ vào Điều 53 của Hiến pháp nước Việt Nam dân chủ cộng hoà;

Để tiết kiệm lương thực, bảo vệ sức khoẻ của nhân dân và tăng cường quản lý lao động trong các hợp tác xã sản xuất nông nghiệp, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và chống Mỹ, cứu nước;

Để đẩy mạnh việc giáo dục nếp sống mới và xoá bỏ tệ nấu rượu trái phép,

UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI QUY ĐỊNH.

Điều 1.- Nghiêm cấm nấu trái phép các loại rượu bằng gạo, ngô, khoai, sắn, đường và mật đường, sản xuất trái phép các loại men để nấu rượu và tàng trữ, chuyên chở hoặc mua bán các loại rượu và men đó.

Điều 2.- Ai vi phạm Điều 1 trên đây sẽ bị xử lý như sau:

1- Bị xử phạt hành chính từ 20đ đến 100đ,

2- Bị truy tố trước Toà án và có thể bị phạt tù từ 3 tháng đến 1 năm và phạt tiền từ 100đ đến 500đ hoặc một trong hai hình phạt đó, nếu phạm vào một trong những trường hợp dưới đây:

- Đã được giáo dục nhiều lần hoặc đã bị xử lý hành chính mà vẫn phạm pháp;

- Khối lượng rượu hoặc men phạm pháp khá lớn;

- Phạm pháp có tổ chức.

Trong trường hợp phạm pháp có nhiều tình tiết nghiêm trọng thì có thể bị phạt tù đến 2 năm và phạt tiền đến 1.000 đ hoặc một trong hai hình phạt đó.

Trong mọi trường hợp, tang vật đều bị tịch thu.

Điều 3.- Việc thống nhất quản lý kinh doanh rượu của cơ quan Nhà nước, việc nấu rượu bằng các nguyên liệu khác ngoài các nguyên liệu nói ở điều 1, cũng như việc sản xuất các loại men do Chính phủ quy định.

Điều 4.- Hội đồng nhân dân các khu tự trị và Hội đồng nhân dân các tỉnh trực thuộc trung ương có đồng bào miền núi căn cứ vào pháp lệnh này mà quy định cho thích hợp với miền núi.

Những quy định ấy phải được Uỷ ban thường vụ Quốc hội phê chuẩn.

Điều 5.- Những quy định trái với pháp lệnh này đều bị bãi bỏ.

Pháp lệnh này đã được Uỷ ban thường vụ Quốc hội thông qua ngày 13 tháng 10 năm 1966.

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
CHỦ TỊCH
Trường Chinh 

TM. Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Trường Chinh

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.