• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 16/07/1999
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 19/1999/CT-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 16 tháng 7 năm 1999

CHỈ THỊ

Về việc thực hiện các biện pháp đẩy mạnh tiêu thụ gỗ rừng trồng

_____________________

 

Trong những năm qua, Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương chính sách khuyến khích nhân dân đầu tư vào việc trồng rừng và bảo vệ phát triển rừng. Đến nay, nhiền diện tích rừng trồng đã đến tuổi khai thác, nhưng do nhiều nguyên nhân, sản phẩm rừng trồng không tiêu thụ được, một số nơi tiêu thụ được một phần dưới dạng nguyên liệu cho công nghiệp chế biến, nhưng giá cả thu mua gỗ nguyên liệu quá thấp, nên người dân chưa phấn khởi trồng rừng.

Để bảo đảm thu nhập cho người trồng rừng và tiếp tục khuyến khích nhân dân đầu tư công sức, tiền vốn vào việc khai thác đất trống đồi núi trọc trồng rừng, tích cực tham gia chương trình trồng mới 5 triệu ha rừng, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị các Bộ, ngành và Uỷ ban nhân dân các cấp tập trung thực hiện tốt các nội dung sau đây:

1. Khuyến khích việc sử dụng gỗ rừng trồng làm nguyên liệu cho các ngành công nghiệp và đáp ứng các nhu cầu tiêu dùng gỗ của nhân dân;

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan xác định rõ nhu cầu gỗ làm nguyên liệu cho các ngành công nghiệp, nhu cầu chế biến sử dụng cho dân sinh từ nay đến năm 2010 để có hướng chỉ đạo các địa phương tiến hành quy hoạch cụ thể các vùng trồng rừng nguyên liệu. Tổ chức sản xuất cung ứng vật tư, giống cây trồng, hỗ trợ, hướng dẫn các địa phương trồng rừng thâm canh để bảo đảm cung ứng đủ gỗ nguyên liệu cho các nhu cầu của nền kinh tế quốc dân.

2. Khuyến khích việc xuất khẩu gỗ rừng trồng;

Đối với những diện tích rừng trồng (rừng kinh tế) đã đến tuổi thành thục (kể cả rừng trồng thuộc vùng quy hoạch gỗ nguyên liệu cho công nghiệp), nếu khả năng tiêu thụ của các nhà máy sản xuất trong nước không hết thì Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Bộ Thương mại tìm thị trường, hướng dẫn và khuyến khích các doanh nghiệp thu mua gỗ rừng trồng để chế biến, xuất khẩu.

Chính phủ cho phép các doanh nghiệp được xuất khẩu các sản phẩm gỗ rừng trồng (kể cả xuất khẩu gỗ nguyên cây và gỗ lóng).

3. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ ngành liên quan nghiên cứu trình Thủ tướng Chính phủ ban hành trong quý 3 năm 1999 cơ chế khuyến khích trồng rừng và tiêu thụ gỗ rừng trồng như:

Chính sách miễn giảm thuế sử dụng đất, giá thuê đất trồng rừng, chính sách tín dụng cho nông dân vay vốn trồng rừng.

Chính sách ưu đãi về thuế đối với các mặt hàng gỗ xuất khẩu được chế biến từ gỗ rừng trồng, đặc biệt là các mặt hàng thủ công mỹ nghệ, hàng gỗ gia dụng cao cấp và hàng sản xuất theo quy trình công nghệ, kỹ thuật cao.

4. Các chủ rừng trồng có quyền chủ động khai thác rừng trồng của mình theo đúng quy trình, quy phạm được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định, bảo đảm cho rừng tái sinh, phục hồi và giữ được sự cân bằng về môi trường sinh thái.

- Đối với những khu rừng sau khi khai thác không còn khả năng phục hồi thì chủ rừng phải trồng và phục hồi lại rừng trên diện tích đã khai thác.

- Phải tháo gỡ những vướng mắc về thủ tục cho phép khai thác và vận chuyển, tiêu thụ và xuất khẩu gỗ rừng trồng.

Những trường hợp sách nhiễu, gây phiều hà, khó khăn, làm thiệt hại đến lợi ích của người sản xuất và người tiêu thụ các sản phẩm gỗ rừng trồng đều phải được xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Uỷ ban nhân dân các cấp, các Bộ, ngành tổ chức thực hiện tốt những nội dung Chỉ thị này.

 

KT. THỦ TƯỚNG

Phó Thủ tướng

(Đã ký)

 

Nguyễn Công Tạn

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.