• Thông tư 09/2000/TT-BCA(A18)

  Hướng dẫn việc cấp hộ chiếu phổ thông ở trong nước theo Nghị định số 05/2000/NĐ-CP ngày 03/3/2000 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam

  07/06/2000

  07/06/2000

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Thông tư 08/2000/TT-BCA(C11)

  Hướng dẫn mẫu, việc khắc, quản lý và sử dụng con dấu của các cơ quan, tổ chức việt nam dùng trong công tác đối ngoại; việc khắc, mang con dấu vào sử dụng tại Việt Nam của các cơ quan, tổ chức nước ngoài

  31/05/2000

  30/06/2000

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Thông tư 10/1999/TT-BCA

  Hướng dẫn cấp giấy thông hành biên giới cho công dân Việt Nam sang lào

  28/09/1999

  01/10/1999

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Thông tư 04/1999/TT-BCA(C13)

  Hướng dẫn một số quy định của Nghị định số 05/1999/ NĐ-CP ngày 03/2/1999 của Chính phủ về chứng minh nhân dân.

  29/04/1999

  01/05/1999

 • Thông tư 06/1998/TT-BCA

  Hướng dẫn thực hiện một số Quy định của Quy chế quản chế hành chính ban hành kèm theo nghị định số 31/CP ngày 14-4-1997 của Chính Phủ

  03/12/1998

  18/12/1998

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Thông tư 07/1998/TT-BCA

  Hướng dẫn thi hành một số quy định của Quy chế về cơ sở giáo dục ban hành kèm theo Nghị định số 32/CP ngày 14/4/1997 của Chính phủ

  03/12/1998

  18/12/1998

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Thông tư 08/1998/TT-BCA

  Hướng dẫn thực hiện một số quy định của Quy chế về trường giáo dưỡng ban hành kèm theo Nghị định số 33/CP ngày 14 tháng 4 năm 1997 của Chính phủ

  03/12/1998

  18/12/1998

  Hết hiệu lực toàn bộ

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.