• Thông tư 04/1999/TT-BCA(C13)

  Hướng dẫn một số quy định của Nghị định số 05/1999/ NĐ-CP ngày 03/2/1999 của Chính phủ về chứng minh nhân dân.

  29/04/1999

  01/05/1999

 • Thông tư 07/1998/TT-BCA

  Hướng dẫn thi hành một số quy định của Quy chế về cơ sở giáo dục ban hành kèm theo Nghị định số 32/CP ngày 14/4/1997 của Chính phủ

  03/12/1998

  18/12/1998

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Thông tư 08/1998/TT-BCA

  Hướng dẫn thực hiện một số quy định của Quy chế về trường giáo dưỡng ban hành kèm theo Nghị định số 33/CP ngày 14 tháng 4 năm 1997 của Chính phủ

  03/12/1998

  18/12/1998

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Thông tư 06/1998/TT-BCA

  Hướng dẫn thực hiện một số Quy định của Quy chế quản chế hành chính ban hành kèm theo nghị định số 31/CP ngày 14-4-1997 của Chính Phủ

  03/12/1998

  18/12/1998

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Thông tư 12/TTLB

  Hướng dẫn thi hành chế độ bắt buộc lao động theo Quyết định số 201-Cp ngày 30-8-1974 của Hội đồng Chính phủ

  30/08/1974

  24/03/1975

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Thông tư 01-LB

  Quy định các chế độ sử dụng, bảo quản, vận chuyển, sản xuất, sửa chữa các loại súng đạn thể thao Quốc Phòng

  19/03/1966

  19/03/1966

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Thông tư 141-BCA

  Về việc giải thích việc sử dụng quyền hạn nói ở điểm 4 và 5 thuộc Điều 5 trong Pháp lệnh quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Cảnh sát nhân dân nước Việt Nam dân chủ cộng hoà

  22/07/1963

  06/08/1963

  Ngưng hiệu lực

 • Thông tư 915-C57-P5

  Về đèn tín hiệu điều khiển giao thông

  10/11/1962

  25/11/1962

  Ngưng hiệu lực

 • Thông tư 292/TT-VT-2

  Về việc giải thích và hướng dẫn chi tiết về việc khen thưởng tổng kết cho bốn lực lượng vũ trang của ngành Công an

  25/04/1960

  10/05/1960

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Thông tư 1500/HCTP

  Về việc giam giữ và kiểm tra trại tạm giam và trại cải tạo

  23/08/1956

  07/09/1956

  Hết hiệu lực toàn bộ

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.